Google Bombaları

Google Bombalarına hoşgeldiniz. Haksızlık karşısında susanlardan olmak istemiyorum diyorsanız haydi hep beraber uygun yerleri Google bombalarıyla bombalayalım.

Pazartesi, Temmuz 24, 2006

Super teklif nedir? Yeni saadet zinciri mi yoksa cok katmanli model mi?

Süper Teklif nedir?
Süper Teklif = Süper Spam = Süper Saadet Zinciri

Son bir aydır bir süper teklif çılgınlığı aldı başını gidiyor. Artık herkes sitesini süper teklifin referans numaralarıyla doldurdu. Posta kutularımız süper teklifçi üyelerin spam mailleriyle zırt pırt işgal ediliyor. Forumlarda birbirini yiyorlar benim referansımla üye ol.. Yok benim referansım seninkini döver. Onun referansı geçerli değil benimkini kullan. Sisteme üye oldum abi ve hemen bi laptop çektim kendime ...

Artık tüm forumlar, bloglar her yer kirlendi. Sebebi 1 ayda meşhur olan süper teklif yüzünden. Şu süper teklif nedir ne değildir tarafsız bir gözle yazıyı okumanızı öneririz. Önce sistemi anlatalım ve sonra nasıl bomba sallayacağımızı gösterelim. Bombaları sallayın da bu sistemin ne menem bir şey olduğunu herkes öğrensin...

Kaynak olarak özgür ansiklopedi wikipedia sağolsun. Pekçok süper teklif üyesi araştırmadan işin içine girdiler herkesi kendilerine güldürüyorlar.

Şimdi başlayabiliriz...

Biz haksızlık etmeden meseleyi her yönüyle inceleyeceğiz. Süper teklifçiler gibi bol vaad yok bizde..

İşletme modeli olarak Piramit Modeli ve Çok Katmanlı Pazarlama (Multi-level marketing)
Sürdürülebilir bir işletme modeli olmayan Piramit modelinin yani saadet zincirinin ana çalışma mantığı sisteme yeni üyeler kaydetme esasına dayalıdır. Modelin kolayca tanınan türlerinde genellikle herhangi bir ürün ya da hizmet dağıtılmadan yeni abone olanlardan alınan belli miktardaki ücretle en üstteki katmanda bulunan yani sistemi başlatanlar kısa zamanda amiyane tabirle köşe olmaktadırlar. (geçmişte Titan saadet zincirini herkes hatırlar). Piramit modelleri neredeyse yüz yıllık bir geçmişe sahiptir.

Çok katmanlı pazarlama modelinde bireyler bir firma ile bağımsız bir birey olarak ilişkili olup ürün ve hizmet satışından aldıkları komisyonların yanında işletmeye getirdikleri yeni kişilerin sattıklarından da komisyon alırlar. Yasal bir çok katmanlı firmada, komisyonlar yanlızca firmanın sattığı ürünler üzerinden kazanılır. Gelir veya kazanç yanlızca üyelikler yoluyla elde ediliyorsa bu sonradan bahsedileceği üzere piramit model olarak adlandırılmakta ve problem oluşturmaktadır (pazar doygunluğu nedeniyle).

Çok katmanlı pazarlama yöntemleri de piramit sistemlerine yakından benzemektedirler. Aralarındaki temel fark, çok katmanlı modelin işletme modeli olarak kanuni olması saadet zinciri olarak ta bilinen piramit modelin ise ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede yasalara aykırı oluşudur. Çoğu piramit modelinin ortak özelliği, potansiyel müşterilerin (ya da kurbanların) kafasını karıştıracak şekilde karmaşık, ama kesin ifadelerle herkese çok miktarlarda para kazanmayı taahhüt eden vaad ya da tekliflerle ortaya çıkmalarıdır. Her bireye, sisteme kendileri üzerinden abone olan üyeler üzerinden ne kadar çok para kazanacağı telkin edilir. Bu telkin edilirken de insanlardaki hırsı kamçılayacak şekilde sistemdeki genel katmanlardaki (örnek, 2li sistemde 2-4-8-16-32-64-128-256 .. ve 6’lı sistemde 6-36-216-1296-7776-46656-279936-279936-1679616 kişi) ekponensiyel artış gösterilmekte ve sisteme dahil olanların çoğu kendisini katmanın en üstünden başlayacağı hissine kapılmaktadır. (Bakınız süper teklifçilerin sitesi)

Sistemde, kurbana genellikle belli ücret karşılığı abone olacağı bir teklif götürülür. Bu teklifle kurbanın aynı teklifi başkalarına satmasına izin verilir. 6 kişilik katmanlı sistemde, her bir satışta, orijinal olarak hangi kişi referans alındıysa ona bir satış bedeli ödenir listedeki diğer 5 kişi eğer liste son katmandaki üye tarafından düzenlendiyse hava alır. Eğer son katmandaysanız isminiz en başta olmayacağından size hiçbir ödeme yapılmaz. Sistemin en büyük ve en temel problemi sisteme sonradan katılanlara ya hiçbir faydası olmaması ve para koyduysa hepsini kaybetmesi (en son katmandakiler) ya da çok az faydası olmasıdır (en alt katmanın üstteki komşuları).

Sistemde elde edilen para sürekli olarak zincirin üstüne doğru hareket eder ve zinciri ilk defa ortaya çıkaran alttakilerden sürekli kazanır. En kötü durumdakiler daha önce belirtildiği üzere, sisteme sonradan üye olmaları nedeniyle teklifi kabul edecek üye bulamadıklarından dolayı en alt katmandakilerdir (neden üye bulamadıkları açıklanacak). Son katmandakilerin artık üye bulmaları imkansız olduğundan sisteme referanslı uyduruk üyeler bulması ya da sistemde hali hazırda üye olanlara tekrar tekrar teklif satması gerekecektir. İşin en kötü tarafı da biraz sonra matematiksel olarak açıklanacağı üzere sistemdeki ezici çoğunluğun her zaman en alt katmanda yer almasıdır.

Piramit modeller pek çok ülkede yasal olmamasına rağmen değişik formlarda ortaya çıkabilmektedirler.

Tarihçe
Piramit programları çok değişik şekillerde kendini gösterirler. İlk piramit programlardan birinin çalışması şu şekildedir. İçinde 5-10 arasında kişinin ismini ve adresini içeren bir zincir mektubu (Chain letter) gönderilerek alıcının az miktardaki bir parayı (1-5 ABD doları arası) zincir listedeki ilk kişiye göndermesi istenir. Parayı zincirdeki ilk kişiye gönderen alıcı listeden bu ilk ismi silerek listedekilerin hepsini bir üste kaydırır ve kendi ismini ve daha sonra kendi bulduğu isimleri listenin en sonuna yani zincire ekler. Daha sonra bu yeni listeyi kopyalar ve başkalarına gönderir. Bu işlem devam ettiğinde ve belirtilen alıcının ismi listenin başına geldiğinde başka kişiler bu şahsa ödemeyi yapar. Bu tür programların başarısı tamamen yeni üyelerden oluşan bir ekponensiyel büyümeye bağlıdır. Bu yüzden piramit modeli olarak adlandırılmaktadır. Bildiğimiz gibi piramitte her katmanda bir öncekine göre çok daha fazla katılımcı nüfusu yer almaktadır.

Maalesef çok basit bir analiz yapıldığında görülecektir ki birkaç iterasyon sonunda mevcut katılımcıların tümünün kazanabilmesi için piramitteki tüm katılımcıların tekrar tekrar sisteme üye olması ve para yatırması gerekmektedir. Bu imkansız bir durumdur ve basit matematiksel bilgiyle anlaşılıacağı üzere bu tür sisteme katılanların çoğunun hiç bir kazancı olmayacaktır (ya da yatırdıklarını kaybedeceklerdir).

Eski sosyalist Sovyet devletlerinde insanlar borsa vs mekanizmalardan haberdar olmadıkları için %1000 kazancın mümkün olabileceğine inandığından çok geniş ölçekli piramit programları oluşturulabilmiştir. Rusya’daki MMM Piramit programı ve Arnavutluk’taki piramit programları çok meşhurdur. Özellikle Arnavutluk’taki toplumsal bir fenomene ve çatışmalara dönüşmüştür (Bakınız Sali Berisha).

Piramit Sistemlerin Belirgin Özellikleri
Bu programlarda en belirgin özellik, satılan ürünün aslının kendi başına hiç bir değere sahip olmaması ya da ürün varsa pazar fiyatının oldukça üstünde satılmasıdır. Ürün olarak ortaya konan örnekler genelde broşür ve kasetler olup içlerinde sisteme nasıl üye olunur, insanları nasıl üye yapabilrsiniz gibi bilgilerden oluşmaktadır. Kendileri gerçek ticari değer olarak hiç bir şey iken zincirdeki değerleri yüzbinlerce doları bulmaktadır. Sistemin yaygın internet versiyonlarında ‘İnternette 1 milyon dolar nasıl kazanılır’ gibi başlıklarla online olarak satılan değersiz belgeler söz konusudur. Bu durumda posta masrafları da sıfıra düşmektedir. Diğer bir örnekte ise pazar değerinin üstünde satılan ürünler söz konusudur (örnek, parfüm, deterjan, kap kacak vs vs). Sonuçta sadece sisteme üye olan kişi bu ürünü satın alır ve daha fazla para kazanmanın yolu sadece ve sadece başkalarını sisteme üye etmekten geçmektedir. Aşırı fiyatla satılan bu üründen elde edilen fazlalıklar piramit sistem için kullanılmaktadır. Birazdan bahsedilecek Pazar Doygunluğuna ulaşıldığında sistemi devam ettirmek için başta üyeler üyelik için para öderken sonradan yeni üyelere para ödenir duruma gelinir.


Piramit programın ana belirgin özellikleri şunlardır:

  1. İnsanları heyecanlandıran vaadler nedeniyle satışta veya üye etmede ani bir tırmanma (doygunluğa ulaşılınca ani düşüş)
  2. Üye olmayanlara (yani dışarıdakilere) firma ve teklifin mahiyeti hakkında çok az bilgi.
  3. Bulanık ifadeli vaadler ya da sınırsız kazanç potansiyeli vaadleri
  4. Satılan hiç bir ürün olmaması ya da satılan ürünün pazardaki muadilleriyle karşılaştırıldığnda daha pahalı olması
  5. Sadece yeni üyeleri kaydetme esasına ve üyelere dayalı kazanç sistemleri ya da üye olmayanlara satışın yapılmadığı sistemler
  6. Yanlızca sisteme ilk önce katılan çok küçük azınlığın gerçekten kazanabilmeleri
  7. Sisteme katılmanın tamamen yasal olduğuna dair verilen garantiler

Piramit ve çok katmanlı pazarlama modelini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?
Çok katmanlı pazarlama modelinde önemli miktarda kazanç, ürünün ya da hizmetin üyeler dışındaki kişilere satışından gerçekleşir. Eğer satış veya hizmet sadece üyeler arasında gerçekleşiyorsa eninde sonunda pazar doygunluğu gerçekleşeceğinden sistem zaten kısa sürede kendiliğinden çözülmeye başlayacaktır. İşletmeyi başarılı olarak götürmek için pek önemli olmasa da bazı çok katmanlı pazarlama şirketleri yeni üye alımına komisyon öderler. Yeni üye kabul etmenin parasız olması bir sistemin piramit olmadığını göstermez. İki sistemi ayırt edici soru şudur: Sistem sadece üyeliğe dayalı bir kazanca mı dayanıyor yoksa üyeler dışındaki kişiler aracılığıyla da gelir elde ediliyor mu? Eğer üyeler dışındakilerden de ürün ve hizmet satışlarıyla gelir elde edilebiliyorsa sistem yasal olarak kabul edilmekte ve Çok Katmanlı Pazarlama modeli olarak adlandırılmaktadır.

Pazar Doygunluğu
Piramit plan ve programları ya da modellerinin gayri ahlaki (ahlaki ve vicdani anlayışa ters) ve yasalara aykırı olmasının arkasındaki temel olgu Pazar doygunluğu gerçeğine dayanmaktadır.
Hiçbir piramit modeli pazar doygunluğu nedeniyle sürdürülebilir bir işletme modeli olamaz.

Şekil 1, bir piramit modelin neden sürdürülebilir olmadığını göstermektedir.
Şekil 1. Piramit modelde seviyeler (katmanlar) ve katılımcı ilişkisi

Ulaşılan katman sayısı ne olursa olsun, piramidin en alt katmanındakiler her zaman kaybetmeye mahkumdur. Diğer önemli nokta ise bu kaybedenlerin oranı her zaman üstündeki katmandakilerin hepsinden daha fazladır. Eğer plana göre her seviye kendi altında 6 üye kabul ediyorsa, kaybedenlerin kazananlara oranı 5’e 1’dir. Yani her 6 kişiden 1’i kazanırken 5 kişi kaybedecektir. Bu da her halükarda yaklaşık %84’ün her zaman kaybedeceği anlamına gelir. Bir piramit modelin kaçınılmaz kaderi budur. Diyelim ki en başarılı bir piramit modeli tüm Türkiye’yi üye etti (ki hiçbir şekilde mümkün değil). Bu durumda piramidin ulaşacağı en alt katman (10.katman) 60,466,176 kişidir. Bir önceki katmandaki kişi sayısı ise 10,077,696. Yani 60,466,176-10,077,696= 50,388,480 kişi kaybederken 10,077,696 kişi kazanabilecektir. Kazananların oranı 10,077,696/(50,388,480+10,077,696)=%16,67 kaybedenler ise %83.33. Piramit hangi katmanda sona ererse ersin %83.333 her zaman kaybedecektir. Kaybedenler sadece en alt katmandakiler mi? En alt katmanın bir üstündeki katmanındaki üyelerin de kendi altında yanlız bir seviye olduğundan kazançlarının hiçbir anlamı olmayacaktır.

Gerçekte piramit hiçbir zaman dengeli olmasa ve bazı üyeler beklenen sayıda üyeyi kaydedemese de aynı prensipler geçerlidir.

Piramit Sistemlerdeki Paydaşlar (Stake holders)
Şimdi de piramit sistemin, paydaşları (stakeholders) üzerinde bir piramit sistemin etkilerini tartışalım. Bildiğimiz gibi paydaş, bir sistemden olumlu ya da olumsuz etkillenen kişi ve kesimlerdir.

Piramit Sistemin Paydaşları (Stakeholders)

Kurucu
Kaptan yani bu işi başlatan kişi sistem kısa ömürlü olsa da kısa zaman içinde çok para kazanabilir. Bu işi tasarlamak şeytanca plan gerektirdiğinden vicdanlarının sızlayacağını zannetmiyoruz.

Üyeler
En üst katmanlardaki üyeler eğer bu durumu vicdanlarına sığdırabilirlerse ve gece rahat uyuyabilirse belli kazançlara ulaşabilirler. Alttaki katman sayısı arttıkça kazandıklarından dolayı belki cüzdanlar vicdanları bastırabilir. Piramit bir sistemde en çok mağdur olanlar (%84’lük kesim) en alt katmandakilerdir. Sistemden elde edilen kazançtan hiç bir şekilde nasiplenemezler. Bir yandan yeni üyeler bulabilmek amacıyla çaresiz gayretlere gireceklerdir. Fakat Pazar doygunluğu nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerinden sistemdeki diğer mevcut üyelere yeni üyelikler satmaya çalışacaklardır. Diğer yanda kendileri tekrar tekrar üye olma yoluna gideceklerdir. Bu, internet ortamında gerçekleştirilen süper teklif gibi bir piramit modeli ise bolca gönderilen spam posta ve kendi referans numarası üzerinden farklı e-posta adresiyle defalarca yinelenen sahte kişilikli kayıt demektir.

Reklam Verenler

Sistemin ana sponsoru olan reklam verenlere acımak gerekir. Zira reklam bir gönüllülük işidir. Google'dan örnek alsınlar ve tıklama sahtekarlığını önlemek için neler yaptığını araştırsınlar. İşleri güçleri para kazanmak olan piramit kurbanları ha babam de babam spam reklam tıklayacaklardır. Reklamın çoğu kez içeriğini bile hatırlamadan. Ayrıca piramit sistem doygunluğa ulaştığında bir sürü sahte üye oluşacaktır. Her üye farklı e-posta hesaplarıyla pek çok kez kaydolacak ve sabah akşam reklam alacaktır. Reklam verenler gerçekte olmayan veya farklı e-posta hesaplarına sahip kişilere boyuna para pompalayacaklardır.

Bizler gibi gariban internet kullanıcıları

Spam postalarla kafalarımız ütülenmeye devam edecektir. Forumlarda süper teklif geyik muhabbetlerini dinlemeye, girdiğimiz pek çok sitede önümüze pat diye çıkan süper teklif referansını iteleyip bilgi aramaya çalışacağız.


Süper Teklif Nedir?

Burada amacımız süper teklif sistemi hakkında bir yargıda bulunmak olmayıp dışarıdan gözlemlediklerimizi yazmaktır. Çok Katmanlı Pazarlama modeli mi yoksa yasal olmayan Piramit model mi olduğunu kendi üyelerinin ve sizlerin takdirine bırakıyoruz ve en önemlisi yasal kuruluşların dikkatine terkediyoruz. Yetkili kurumların olayı derhal incelemeye alması gerektiğini ifade ediyoruz ki insanlar yol yakınken kandırılmaktan kurtarılsın. Eğer model yasalsa şaibeden kurtulmuş olurlar.

Kendi sitelerindeki ifadelerine göre, Süper Teklif sistemi yasal olan Çok Katmanlı bir Pazarlama modelidir. Yukarıdaki şekilde ifade edildiği üzere 6’şarlı katmanın esas alındığı örneklerinden anlaşılmaktadır. Sisteme ancak referansla üye olunabilir ve üyelik ücretsizdir. Üye olanlar muhtemelen piramit sistemin geleneksel zincir mektup prensibine göre otomatik olarak gruplandırılmaktadır. Üye olma sırasında, isim soyisim, cep telefonu (SMS ile dağıtılması planlanan reklamlar için), meslek, doğum tarihi, çocuk durumu, evlillik durumu ve tabii e-posta gibi bilgiler sorulduğunu ve sonuçta bir referans numarası verilerek tanıdıklara dağıtılması ve üye edilmesinin istendiğini sisteme üye olanlardan biliyoruz. Daha sonra, sisteme reklam verenlerden alınan ücretin gruplardaki üyelere dağıtılacağı söylenmekte ve üyelerin dağıtılan reklama tıklayarak ya da okuyarak para kazanacakları ifade edilmektedir. Sitenin reklamında bir postanın dağıtılmasından doğacak olan 1002 YTL civarındaki ücret en üst katmandaki kişi baz alınarak verilmiştir. Ama diyelimki 200,000. üye olarak sisteme katılacak bir kişinin ne kadar kazanacağından bahsedilmemiştir. Eğer kullanılan referans numarası, veri tabanında otomatik artan bir sayıda ise şu anda üye sayısı 170,000 civarında yani yukarıdaki piramit şekline bakarsanız 7. katmanda (279,936 katılımcılık dilimde). Şu anda üye olan bir kişinin 8.katmana geçilmedikçe tek kuruş kazanması mümkün değildir. Milyonlarca dolarlık bir reklam pastasını hedefleyen firma için bu tür önemli ayrıntıları içeren bilgilerin bulunmaması saadet zincirlerinde olan bir durumdur.

Süper tekliflerini spam posta yoluyla zahmet edip (!) yollayan üyelerden öğrendiğimize göre olay basında da yer almış ve bu bilgiye göre şu andaki üye sayısı hedefi aşılmış olup yıl sonu hedefi 1.5 milyonmuş (bakınız katman 8). Eğer süper teklif, piramit bir sistemse yıl sonunda 1.5 milyon hedefi tam olarak gerçekleştiğinde tam olarak 1,220,064 kişi hiçbirşey kazanamayacaktır. (Üyenin bu sayıya varamayacağını zannediyoruz)

Sistemin gelirlerinin tamamen üyeler aracılığıyla sağlanması, üyeler dışında kimsenin kazanç sistemine dahil edilmemesi çok güçlü bir piramit sistemi özelliğini taşımaktadır. Eğer öyleyse sistemin tamamen referansla üyelik kabul etmesi nedeniyle çok kısa sürede pazar doygunluğuna ulaşması beklenmelidir. Piramit programların en önemli özelliği saman alevi gibi parlayıp sönmesidir. Yönetim Bilimlerinde ve İşletmecilikte Ürün Yaşam Çevrimi (Product Life Cycle) olarak nitelediğimiz ürün ömrü piramit modelde çok kısadır. Pazar doygunluğuna (katmanın en alt seviyesi) ulaşmaya yaklaşıldığında yeni üye kaydetmede hızlı düşüş gözlemlenmelidir.

Aşağıda Şekil 2, normal bir ürün ya da hizmet için Ürün Yaşam Çevrimini göstermektedir. Ürünün yaşam çevriminde nasıl geniş bir zaman dilimine sahip olduğuna bakınız.

Şekil 3’te ise Super Teklif sisteminin Alexa trafik reytinglerinde trafiği gösterillmektedir. Alexa reytingine girmek her babayiğidin harcı değildir. Görüldüğü üzere tipik pramit modellerde (saadet zinciri) görülen saman alevi gibi birden parlama ve hemen akabinde ani düşüşler burada rahatlıkla farkedilmektedir. Çok ciddi bir trafik düşüşünün yaşanması nedeniyle sistemin üye sayısı açısından doygunluğa ulaşmaya başladığını söylemek mümkün olabilir. Sistemin 1 ay gibi bir zaman zarfında çok muazzam bir trafiğe erişmesi ve aynı ay içinde hızlı bir düşüşe geçmesi doygunluğa ulaşmaya başlamasının habercisi olabilir. Sistem yaşam çevrimi 1 ay içinde gerçekleşmiş gibi gözükmektedir. Pazar doygunluk seviyesine 7.katmanda (yani maksimum 279936 kişi) ulaşılmış mıdır? Yoksa hedeflendiği gibi bir sonraki katmana (1,679,616 kişinin yer aldığı 8.seviye) ulaşılabilecek midir? Bütün bunlar ilginç ve cevaplanması gereken sorulardır.
Şekil 2. Normal bir ürün ya da hizmet için Ürün Yaşam Çevrimi (Product Life Cycle)
Şekil 3. Sistemin Alexa rating sistemine göre son 1 ay içindeki trafik durumu (Son durum için bakınız)

Pazar doyum noktasına oldukça hızlı ulaşıldığından piramit modellerin ömrü oldukça kısadır. Çoğunluğu teşkil eden son katmandaki üyelerin uzun süre kazanamaması nedeniyle sistemi terk etmesi kaçınılmazdır. Tabi bu arada atı alan Üsküdarı geçmektedir.

Özetle, pek çok belirtilere göre piramit modelini andıran süper teklif olarak adlandırılan sistemin gerçekte ne olduğunu kısa süre sonra anlamak mümkün olabilecektir. Sisteme üyelik ücretsiz olduğuna göre üye olanlar bolca reklam tıklamış olacaklar. Tabi olan reklam verenlerin paralarına olacak. Artık onlar da kendi hesabını yapsınlar. Belli süre sonra kazanamadığını gören son katman üyelerinin dökülmeye başlaması kaçınılmaz. Bu üyelerin sistemden ayrılmaları durumunda bir önceki katmandakiler kazanmamaya başlayacak ve bu üst katmanlara doğru zincirleme gidecektir. Bir not: yasal olarak üyelerin istedikleri anda üyeliklerini iptal edebilmesi gerekmektedir.

Sisteme sonlarda giren özellikle son katmandaki üyelerin (muhtemelen referans numarası 46,656 üzerindeki üyeler) gerçek deneyimleri dinlenmeye değer. Gerçek deneyim diyoruz çünkü bir forumda referansı 78,000 üzerinde olan bir üye referansını göndererek başkalarını üye olmaya çağırıyor ve inandırmak için de sistemden kazandığı parayla laptop aldığını beyan ediyor ki bunun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı aşikar.

İnternet kullanıcıları olarak süper teklife üye olanlardan referans linkli yazılarını spam posta olarak bizlere ve forumlara göndermemesini istemek en doğal hakkımız. Bu tür spam postalara ve kirlenmeye yol açanlar da süper teklifcilerdir. O yüzden onları kınıyoruz ve super teklif=süper spam diyoruz.

Özet olarak Süper Teklif 2006 yılında Türkiye’de İnternette 1 numaralı fenomen olmaya aday. İyi yönde mi yoksa kötü yönde mi ona da siz karar veriniz.

Herkese helal kazançlar diliyoruz..

Kaynaklar
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_schemes Piramid Programlar
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing Çok katmanlı pazarlama modeli
http://en.wikipedia.org/wiki/Chain_letter (Zincir Mektubu)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chain_e-mail (Zincir e-posta)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme (Ponzi modeli ve Piramit modeliyle karşılaştırma)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sali_Berisha (Olaylı Arnavutluk piramit programı)
http://en.wikipedia.org/wiki/MMM_(pyramid) (Rusya’daki meşhur piramit programı)
http://en.wikipedia.org/wiki/Product_life_cycle (Ürün Yaşam Çevrimi)
Süper Teklifin kendi sayfası

Gelelim Google Bombalarına

Lütfen bu sayfaya link veriniz. Mesajlarınızdaki imzalarınızda, forumlarda, morumlarda, bloglarınızda, mloglarınızda, kahve köşelerinde, meydanlarda..

Nasıl mı? Çok kolay
1. Aşağıdakileri kopyalayın daha sonra notepade ve oradan web sitenize, forum yazınıza veya blogunuza yapıştırın


<a
href="http://googlebombalari.blogspot.com/2006/07/super-teklif-nedir-yeni-saadet-zinciri.html">Süper Teklif</a>
<a
href="http://googlebombalari.blogspot.com/2006/07/super-teklif-nedir-yeni-saadet-zinciri.html">Süper Teklif Nedir</a>
<a
href="http://googlebombalari.blogspot.com/2006/07/super-teklif-nedir-yeni-saadet-zinciri.html">Yeni saadet zinciri </a>

<a href="http://googlebombalari.blogspot.com/2006/07/super-teklif-nedir-yeni-saadet-zinciri.html">Saadet zinciri</a>


Sonuç aşağıdaki gibi gözükecektir:

Süper Teklif

Süper Teklif Nedir

Yeni Saadet zinciri

Saadet zinciri

41 Yorumlar:

Blogger Engin dedi...

Detaylı bir araştırma ile çok güzel açıklamışsınız. Aslında bu superteklif denilen balonun çok kısa sürede sonuçlanacağı aşikar ama ne yazıkki türk milletinin aklını kullanmadan palavralara inanarak kısa yoldan köşe olma güdüsü o kadar fazlaki, bir gazete bile sağduyudan yoksun palavraları gerçekmiş gibi halka sunuyor. Bu sistem hakkında tek yapılabilecek haber bence çöküşü ile insanların nasıl aldatıldığı ve üzerlerinde para kazanıldığıdır.

elinize sağlık,s

3:48 ÖÖ  
Blogger Ajdar Anık dedi...

Helal kardeşim süper teklif olayını süper bir şekilde açıklamışsın...

Piramit olayı varsa kaçacaksın zaten...

5:04 ÖS  
Blogger marko pasanın tassakları dedi...

Kardeşim içiniz mi eridi. Kıskanmayın sizde yapı daha güzellini görelim erkekliginizi.

Hadi kocum, atı alan uskudarı geçmiş sen tepin.

6:59 ÖÖ  
Blogger carmaster dedi...

Metnin PDF formatını aşağıdaki linkten download edebilir ve bilgilendirme amaçlı paylaşabilirsiniz

http://rapidshare.de/files/31681387/Super_teklif_nedir.pdf

6:22 ÖÖ  
Blogger carmaster dedi...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

6:23 ÖÖ  
Blogger Akpara dedi...

Bu yeni keşfedilmiş birşey değil.Bu sistem birçok ülkede kullanılıyor.Bunu sizin de bildiğinizden eminim.Bu sistem ile birçok site para kazandırıyor.Bence yazılarınız taraflı.Biraz zaman tanıyın.İşleyip işlemediğini göreceğiz.Ama başarılı olursa hiç kuşkunuz olmasınki yeni örnekleri çıkacaktır.Neden Reklamcıların milyon $ kazandığı yerden tüketici pay almasın ki..Hem bu yöntemle birçok üniversite öğrencisi para kazanıyor.İnternetten araştırırsan göreceksin.

2:42 ÖS  
Blogger FERHAT VURAL SEZGİN dedi...

benden tc kimlik numarası istiyordu.. ya dedim acaba ne ayak bu.. dediğine göre.. bana para yatacak o yüzden bu bilgi gerekliymiş.. ben google adsense üyesiyim.. böyle bi şey dahi istemedi.. çek olarak her şey harika.. ev adresine geliyor o kadar... neyse dedim bi araştirim.. bakalım millet neler yazmış... bi de şey garibime geldi.. süperteklif.blogspot.com... super teklifin resmi blog sitesiymiş.. neden blogspottan.. neden google den.. yani kendi alanları yok mu bunların.. anlamadım ben bu da biraz bana itici geldi.. sanki fazla beleşçiymiş gibi.. garip geldi.. dediklerinizi şöyle sıkılsamda kimi yerde okudum... ve aklım aldı... bunlardan hafiften uzak durmak lazım... insanlar istiyorki.. oturduğu yerden bedava para kazansın.. ya akıl var mantık var .. ben burdan mailleri okudum kazandım o kazandı sen kazandın.. diyelim ki ben ayda otuz tane mac bilgisayar reklamı okudum tıkladım bi şeyler yaptım.. sonra ooh yatırıldı bankaya paralar.. gittim o reklamdaki mac i aldım :D... bu imkansız.. yani reklam çok kötü.. entersan bi şey.. reklam sanki bana şunu diyor ( süper teklifin reklamını diyorum ) " üye ol süper teklife.. bi daha çalışmak zorunda kalma " gibi.. bu da herhalde ya onların yaptığı reklamdan.. yani reklam sanki talih kuşu başınıza kondu gibi geliyor bana ( bi onu demediler sanki ) .. ya da olay benim/bizim bu konularda biraz bilgisiz olmamaızdan kaynaklanıyor... ben şöyle diyeyim UFO lara inanmıyorum.. çünkü gözümle görmedim.. SÜPER TEKLİF'e de inanmıyorum.. çünkü gerçekten kazanan görmedim.. kazanmadım ki zaten bunu da internetten duydum... kazanmadım ki derken haksızlık olmasın zaten yeni üyeyim... anam!! çenem düşmüş.. iyi günler :D

4:04 ÖS  
Blogger Onur Yalçınöz dedi...

Evet çok güzel ve bilimsel bir açıklama olmuş teşekkür ederim. Nedir ne değildir diye araştırmak için bende baktım. Anlattığın örneklerden değişik olarak bu söz konusu siteye ücretsiz üye olunabilmekte ve istenildiğinde çıkılabilmekte. Dolayısıyle biraz daha masum olarak değerlendiriyorum.

11:19 ÖS  
Blogger Mehmet Ozan dedi...

Bilgilendirdiğiniz için milleti teşekkür ederim.... bu arada google firmasının ne kadar şerefsiz bir firma olduğunuda açıklamanızı istiyorum sanki google mahsum bir bebekmiş edasını vermişsiniz ama kokusu çıkmayacak olan bir olayla ilerliyorlar ama neyse anlatayım google adsense üyesiydik www.evigibi.com 90 dolar oldu paramız ama kaç ayda 4 ay gibi uzun bir zamanda sitemizin 2500 e yakın üyesi var ve hepsi arkadaşlarımız bunun yanında her gün 500 ziyaretçimiz olurdu bilgi ve paylaşım formu olduğundan dolayı neyse 90 dolar olunca sahte tıklamadan parayı vermediler şerefsiz abi google da şerefsiz az değil yani hepsinin a.q. microsoft da dahil ben linux cüyüm... Red Hat Fedora Core 7 Tavsiye ederim herşey bedava ve herşeyin sen değiştirebiliyorsun kafana göre tevsiye benden uygulaması sizden bu sitede bana hikaye geldi ayrıca burasıda bilgilendirme feyki...

11:04 ÖS  
Blogger abdulhey dedi...

bi kere yorumlarınız son derece tarafl olarak yazılmıştır bende bir süper teklif üyesiyim ve ilk 100 ytl mi almış durumdayım herkesi beklerim faydalı ama biraz uğraş gerektiriyor. sizde üye olun https://www.superteklif.com/super-uye-formu.aspx?rid=uMolECvXhhY_____eql____ beni referans olarak üye toplamaya çalıştığımı zannetmeyin siteye gidin davetsiz üye olun

2:09 ÖS  
Anonymous Adsız dedi...

Pes walla bu kadar olmaz... Taraflı diyen kesime sesleniyorum. yeterince iyi okumadınız herhalde... Adam kalkmış sizin için neler hazırlamış... Herşey mantıklı bir şekilde gözünüzün önüne koyulmuş daha ne istiyorsunuz. yani mantık diyorum daha ne diyim bilemiyorum yazık ediyorsunuz... Herneise...
Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.... tüh üzüldüm walla

5:27 ÖS  
Blogger Admin dedi...

yav bunlar tuzak a.q..enay varya karşılarında..millt eşşek gibi uğraşacak 3-5 kuruş için baştaki götler yiyecek parayı..bırakın bunları yaa..
ha unutmadan google adsense de gerçekten çok piç ..
siteey reklam ekledim 10 günde 15 dolar oldu gereksiz tıklama dityerek hesabımı banladılar..sonra mail attım yine aynı cevabı verdiler..
sonra ana avrat küfür ettim sesleri çıkmadı ipnelerin..
sizden gelecek paranın ta a.g ben..
a.g biizm devlet te kendi google sini kursa..fransız götler bunu için devletten ödenek bile alıyorlarmış..
mesela japonya çin bunlar hep kendi arama motorlarını kullanıyorlar..
neden bizim adam gibi arama motorumuz yok a.g
şu süper teklif denilen göt lalerine bulaşmayın haaa..

5:51 ÖS  
Blogger murat dedi...

Bence yurtdışındaki örnekleri brandport.com gibi videolu reklam gösterimi olursa daha etkili olur diye düşünüyorum.

8:54 ÖÖ  
Blogger motorcular kıralı dedi...

slm size kısacası şunu demek istiyorum : bir firmamız var ve firmamız 5000ytl aylık kazancı var ve 10,000 çalışanı var diyelim.biz içşilerimize size karımızın yarısını veriyoruz diyoruz onlarda işe geliyor çalışıyor karımızın yarısını onlara veriyoruz oda :aylık 0,5ytl yapıyor bu adamların bir tanesi kolay kolay firmaya 1000 tane çalışan getiremez.hadi 10 tanesi 100 çalışan getirdi diyelim ozaman verdiğimiz para :aylık 5000 ytl tabi adamlar ne kadar çok firmamıza çalışan getirirse bizim karımız okadar artar işte.kısaca süper teklif saçmalığıda bu adamın 130ytl skazancı varsüper teklifte 2 hafta oldu daha adama para bile vermediler.

8:22 ÖÖ  
Blogger Süperteklif dedi...

süper teklifte param 100 ytl oldu bunu çekmek için kime mesaj atacam.üye sayfamda ödeme al para çek gibi bir şey yok.
bize ulaşın bölümünden mi göndereceğiz yardımcı olursanız sevinirimç

1:20 ÖÖ  
Anonymous Adsız dedi...

bu sistem kısa yoldan koşeyi donme gibi bir olay deil biraz uğraşan odemesini alıyor ben 400 ytl odeme aldim şuan oda bannerı siteme 10 gunluk koyara bayabi alt uye yaptiim ama siz hemen her yeri karalamaya çalışıyorsunuz pes valla

12:15 ÖÖ  
Blogger a dedi...

benim kazanmama cok az kaldı bence sizde üye olun sizde kazanın. denemekten zarar gelmez

http://www.superteklif.com/Main/SuperUyeFormu.aspx?bid=adf0e953-a623-49a3-89af-b51f828ae66f

2:42 ÖS  
Blogger Önder ÖZKOÇ dedi...

Bahsettiğiniz pramit zinciri ile arasında fark olduğu bildiğiniz halde, böyle bir yazı için bu kadar uğraşmanıza anlam veremiyorum. Sistem dahil olunan ve heran ayrılabilinen bir sitem. Buda katılımcıya tercih hakkı veriyor. Fakat doygunluğa ulaşmadaki öngörünüz gerçek olacaktır. Ne zamanki 1.5 ve üstü bir rakama ulaştığını görüyorsanız süperteklif üye sayısını o zaman artık sistemin pasif hale gelecektir. Fakat bu demek sistemin çöküşü değildir. Reklam verenin tavizine kalmış bir durumdur, reklam verenin sonsuz üye kaygısı olmadığı gibi, profil ve tercihe uygun reklamlar vermesi söz konusudur. Buda durumu ortadaki reklam alan havuzuna ulaşma yada ulaşmama seçeneği yaratır. Bu yüzdenki sistemin çöküşü değil en fazla pasifize olacağından söz edilebilir. Bunların yanında hiç bir masraf yapmadan birşeylere ulaşmanın zor olabileceği doğrudur ve bu sistemde en altta kalacak olanların inanılmaz kazançlar elde etmeleride mümkün olmayacaktır.. Fakat bu kimsenin kazanmayacağı anlamına gelmez. Sadece üye olarak ve çevrenizdeki insanları üye ederek kaybedeceğiniz birşey yok.. Çünkü web tabanlı pazarlama stratejisi uygulamaları mutlaka size birşeylerde katacaktır, imkansızı beklemedikçede üye olmanın ve sistem içinde bulunmanınhiç bir kaybı yoktur. Teşekkürler.

6:17 ÖÖ  
Blogger Ulaş dedi...

Bu memlekette iki insanı sevmem bir kendini çok beğenenleri iki işi küfürle yada hakaretle yapmaya çalışanları. Burdaki arkadaşların çoğunun seviyesiz olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımız güzelce kendi fikirlerini bilimsel açıklamalarla destekleyerek yazmış. İsteyen arkadaşımızın fikirlerini benimseyip onun dediği gibi zamanını boşa harcamaz isteyen ise yine onun dediği gibi enayilik yapıp benim gibi siteye uye olup ve bu işe inanıp devam ettirir. Bu arada hatırlatmam gerekir ki bende ekonomi okudum bende hayatımın en az 30 yılını ekonomi haberleri izleyerek ve dinleyerek geçirdim. Şunu unutmayın hayat ne sizin bakışlarınızdan nede sizin düşüncelerinizden ibarettir. Kendisi istediği gibi şekillenir ve yol alır. Şu konuda ona katılıyorum. E-postanızdaki bütün kişilerinize e-mail göndermeyiniz. Gerçektende insanlara saygısızlık etmiş oluyorsunuz.

5:32 ÖS  
Blogger Seray dedi...

yahu sanki üye olup bir araştırma yaptında konuşuyorsun...millet para ödemeden eğlenceden para kazanıyor hadi geçtim para kazanmayı para kazanamasak bile yeni ürünlerden veyA NORMAlde araştırarak bulduğumuz ürünlerden haberdar oluyoruz hemde hiçbir para ödemeden ne zararı var..

3:17 ÖÖ  
Blogger Beg dedi...

calismak bu kadar mi zor geliyor burda cilgincasina super teklifi savunanlara. yok sisteme uye olmusmusta gormusmus de mi konusuyormus.

calisip bir uzmanlik alani kazanip ne bu vatana ne bu millete ne de kendinize yararli olun e mi:) isiniz gucunuz anca boyle bos isler olsun.

tamamen yasalmis, birileri zart zurt youtube la ugrasacagina superteklifle ugrassa gorurduk ne kadar yasal ne kadar yasal degil. reklam verenlere de oha yani. goz gore gore kaziklaniyorlar. bravo gercekten.

3:32 ÖÖ  
Anonymous Adsız dedi...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

12:22 ÖS  
Blogger sgocmez dedi...

Arkadaşlar Size bir teklifim var. Süper Teklif sitesine üye olun internetten para kazanın. Türkiye'nin tek izinli pazarlama şirketi Data Profil size mailinize gelen mesajları okumanız ile para kazandırıyor. Aynı zamanda üye yaptığınız her kişiden 50 puan alıryorsunuz. Tamamen güvenilir bir site. Siteyi girdiğinizden göreceksiniz. Mesaj alma sıklığı tamamen size bağlı. Büyük şirketler bu pazarlama şirketinin üyeleri. Aşağıdaki linkten doğrudan siteye erişip üye olursunuz. 100.000 puana ulaştığınızda 100 Ytl yi hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

http://www.superteklif.com/SuperUye/SuperUyeFormu.aspx?bid=f93d80d5-522e-4eef-98ac-71d57307a96a

1:43 ÖS  
Blogger emo_sh dedi...

ben de b süper teklifi linkini bir ödüllü yarışma sitesinde gördüm merak ettim tıkladım ama gsm numaramı istediğine göre bir hinlik var diye düşündüm iyiki de düşünmüşüm arkadaşımızın bilgilerini gördüm googledan arayarak kendisine teşekkür ederim ve insanları da arşatırma yapmadan bir işe girmemelerini tavsiye ederim tık başına para olayına da inanmayın çünkü tık başına 0,001ytl veriyorlar tıklattırılan siteye göre değişmekle birlikte ama tıklamıyor kimse virüs zannedip ödeme yapmaları içinse 50ytl olması gerkiyor toplam gerisini siz hesap edin bu internetten para kazanmak ne kadar akıl karı hele hele günde 12 saat çalışıp asgari ücret alındığını düşünürsek ayrıca internet ortamında t.c. kimlik nonuzu asla vermeyin..

12:04 ÖS  
Blogger Kumral dedi...

Arkadaşlar network sistem çok kazançlı sistemdir, ve dünyada yaygınlaşmaya devam ediyor, insanların kafasını karıştırmayın yok titan mita: titanda sistem vardı ama ürün yoktu networ böyle diil katlı ağ pazarlama sistemi ürün var kazandır kazan sistemi var, Dünyanın en çok kazandıran ve işleyen is sistemidir. sen zaman ayırmazsan network sistemi gereği elenirsin çalışanın kazandığı görülüyor. senin yorumunla tezi çökertilecek sistem yapmadıkları kesin. gereksiz karıştırmayın ekmek yiyecek olanlarında kafasını. danisman.net.tc

6:58 ÖS  
Blogger Gargonot dedi...

Arkadaş çok güzel bir araştırma yapmış sağolsun.
Tıkla kazan - Süperteklif bunlar boş işler gibi geliyor bana da...

FAKAT

Şu elimizin altındaki internetten para kazanamaz mıyız?
Yani illa beleşten değil de millete hem yararımız olsun hem de para kazanalım fena olmaz mı?

Yani hep milleti kandırarak değil de
hem onların işine yarayacak bir şey yapmalarına özendirmek hem de bizler de bu işten para kazansak böyle bir şey olsa...
Fena mı olur.

Örneğin herkes bakkala markete kasapa vs gider
gitmek zorundadır aç kalamaz, yaşam devam ediyor.
Her zaman alışveriş yapmak zorunda olduğumuz ürünler vardır.

Ve biriliri bu ürünleri satarak kazanır.
Biz de onlar niye kazandı kazanmasın demeyiz.

Gelelim sadede
Hadi biz de bir market açalım... desek bi sürü yatırım maliyeti çalışan maliyeti, market kirası, depolama, stok, vs.vs bi sürü maliyet.
Bunun yerine internetten satış yapan bir market olsa.
Ve bu markete üye olanlar Alışveriş sonundaki kardan belli bi oranda kazanç sağlasalar.

Örneğin 100 liralık market alışverişi yaptık
faraza bunun 10 lirasını markete kar olarak bırakıyoruz.
Bu 10 liranın 5 lirasını market bize geri verse.
Fena olmazdı

Ve market bir de şunu dese
sen bana yeni müşteri getir. Bu getirdiğin müşterilerden elde ettiğim karın da %2 sini sana vereyim
ve onların getirdiklerinden de %1 vereyim vs...
Artık oranları siz belirlersiniz.

Şimdi diyeceksiniz ki bu sistemde de en alttakiler ezilecek.

Belki en alttakiler zengin olamayacak.
Ama zarar da görmeyecekler.

Zaten marketten 100 liraya alacağı ve ALMAK ZORUNDA olduğu bir ürünü
yine 100 liraya
hatta geri ödemeyle 95 liraya alacak.
Şimdi bu kişi ezildi mi.
Elbette ezilmedi.

Öte yandan da ona bu marketi öneren kişi ise yaptığının karşılığı olarak %2 kazanacak.

Belki bu sistemde en alttaki %80 zengin olmadı.
Ama zaten zengin olmayacaklardı.
Ama bir kayıpları da yok. Para ve hatta zaman...

Gel gelelim şu anki market pazarlama sisteminde bırakın %20 yi
halkın %1 -%2 si ancak kazanıyor.
Bunlar da baştaki kodamanlar.

Şimdi benim dediğim sistemde bir sistem olsa
Bu sisteme dahil olur muydunuz?

4:29 ÖÖ  
Blogger azi dedi...

bu nasıl bir bombardımandır anlamadım.süper teklif sitesi bana göre de cok mantıklı bir reklam sitesi.site sizi, kişisel bilgilerinizdeki ilgi alanlarınıza göre firmaların kampanyalarından haberdar ederek hem size puan kazandırıyor hemde firmalara reklam sağlıyor.reklam çağın gereksinimi.Bütün ülkelerde var olan bu sistem nasıl oluyorda bu ülkede bu şekilde yorumlanıyor anlayabilmiş değilim.ayrıca palavra değil.puan kazanmakla beraber bu firmaların promosyonlarınıda kazanabiliyorsunuz.palavra değil çünkü bizzat ben ve beni üye yapan arkadasım hediye kazandı.boyle yorumlar yapıyorsanız ne dıyeyım siz reklamları televizyondan izlemeye devam edin. yeniliklere kapalı olmaya devam..:)

11:58 ÖÖ  
Blogger azi dedi...

bu bilgisizlik karsısında bu linke bakmanızı tavsiye ederim.
süper teklif ile ilgili yapılmış bir haber.

http://www.createwebsites.org/tr/haberler_superteklifcom.htm

12:11 ÖS  
Blogger metude dedi...

Sitemden sitenize link verdim, ayrıntılı araştırmanız için tebrik ederim.

7:01 ÖÖ  
Blogger metude dedi...

http://metude.blogspot.com/2009/01/superteklifcom-gibiler-nedir-ne.html

-Üstteki yorumumu eksik bırakmışım-

7:21 ÖÖ  
Anonymous Adsız dedi...

Kendinizin yaptığı da son derece ayıp ziyaretçilerden backlink istiyorsunuz. Çoğu bunun ne olduğunu bilmez sitesine ekler yani backlink çıkışı yapar sitesi zarar görür. İlk önce birilerine laf atmadan önce aynaya bakmak gerekir ;)

10:09 ÖÖ  
Blogger SÜPER TEKLİF dedi...

Süper Teklif Hemen Üye OLGuzeL Açıklama Teşekkürler...

Süper Teklif Hemen Üye OL

10:38 ÖÖ  
Blogger esmeray dedi...

arkadaşlar ben süper teklif üyesiyim.fakat 100 geçersiz msn girmiş olduğum için kısıtlandım.iyi de puan yapmıştım. bunun geri dönüşü yok mu?bilen varsa poty_esmeray@hotmail.com e_mail atarsa sevinirim.şimdiden teşekkürler.

4:31 ÖÖ  
Blogger esmeray dedi...

MRB

4:40 ÖÖ  
Blogger mgpelen dedi...

arkadaşlar bilmiyorum duydunuz mU? Quest.net diye bişey var 98 de kurulmuş yine bu piramit yöntemine benzeyen bir sistemle çalışıyor. üye olanınız bileniniz varsa bir bilgilendirm yapabilmi? teşekkürler.

10:28 ÖÖ  
Blogger Kalivra dedi...

Ben Bir Turk oLarak... Hani Az Cok Turk Kani Tasiyorum :)
SizLerin Bukadar Saf oLmanizi EsefLe izLiorum...!

Nerde Turk Zekasi ? Nerde Turk Kafasi ?
Acikcasi HayaL kirikliligina ugradim.. :)

Balon Diye Bahsettiginiz Sistem, Cok Dogrudurki insanlari Harika Bir yontem ile MaasLi calisanlari Haline Sokuyor, Amma Velakin Bu sistemin Cok Ama Cok buyuk Bir Zaaf Noktasi Var...
Bizim TurkLer bulmustur Dedim ama Maalesef...
Bos Bos Kotuleyip Elestirmek Disinda Tik yok bizimkilerde...

Size Sukadarini Soyliyecegim:
( Sistemin Zaaf Noktasini buLan, 100% Garanti Milyoner oLur )
O degil hani Kendimden biLiorum :)

Herhalukarda ben Sizin Keyfinizi bozmiyim boLe Seyler soliyerek.. Allah Korusun Kafaniz Karisirda Milyoner oLursunuz Basima :)

2:31 ÖS  
Blogger timurtashoca dedi...

Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Güvercin
Miro Güvercin
Taklacı Güvercin
Adana Güvercin
Şebab Güvercin
mülakat Güvercin
Bango Güvercin
Baska Güvercin
Hünkari Güvercin
Posta Güvercin
Filo Güvercin
Makaracı Güvercin
Dolapcı Güvercin
Oynar Güvercin
Kelebek Güvercin
Trakya Güvercin
Kostüm Güvercin
Güvercin Forum
Timurtasş Hoca
Koxp 1299
1299 koxp

1:12 ÖS  
Blogger Takış dedi...

ilk olarak şunu ekliyim onun adı level marketing değil network marketing. avon oriflame gibi küçük firmalar bu şekilde kazanıyor ve üyeleri olan insanlarda bu şekilde para kazanıyor. Evet yanlış duymadınız küçük firmalar dedim. Şöyle Düşünün: eğer bu işten çok para kazanıyo olsanız sağda solda veya bloglarda bunun gibi uzun yazılar yazıp kendi kazancınızı azaltmak istermiydiniz? Oturduğum yerden bi profösör maaşını kazanıyosam zaten bunu kimseye söylemem ve bunun gibi yazıları okuyup kıkır kıkır gülerdim :D

12:14 ÖS  
Blogger serkan5353 dedi...

SİZ BİDE BUNU OKUYUN ADAMLAR ÜYELERDEN BİRTEK PARA KAZANMALARI İÇİN BİLGİSAYARLARINA HER GÜN FORMAT ATMALARINI İSTEMEMİŞ OKUNYUNDA DA GÖNLÜNÜNÜZ EYLENSİN Para Clik Sistemi üyeliği internet bağlantısı olan ve 18 yaş üzeri herkes için mümkün. Üyelik formunun doldurulması ve üyelik sözleşmesinin onaylanması ile gerçekleşen Para Klik Üyeliği, üyeye hemen 5 TL kazandırıyor. Üyelik Bilgilerinin Detaylı doldurulması ile ikinci bir 5 TL daha üye hesabına yükleniyor. Üyelere her gün giriş yapmaları gereken web sitelerinin adresleri panelleri vasıtasıyla veriliyor.

Para Klik Üyeleri gün içinde sisteme üye olarak farklı zamanlarda 4-5 kez giriş yaptıkları zaman giriş yapılabilecek tüm site adreslerine ulaşabiliyorlar. Giriş yaptıkları değişik web sitelerinde yer alan SuperTrafik Banner’ına tıklayarak karşısına çıkan boşluğa kodlarını giriyorlar ve işlem bitiyor.

1 gün içinde her siteye 1 kez girilmesi gerekiyor. Aynı gün içinde aynı siteye 2 veya daha fazla giriş mümkün ama bu üyeye ilave bir gelir kazandırmıyor.

Her üye kullandığı bilgisayara öncelikle Alexa Toolbarı yüklemek ve yine her gün en az 1 kere modemini reset etmek durumunda. Alexa Toolbar her ayın 15. günü üyeler tarafından bilgisayarlarından kaldırılacak ve daha sonra modemleri reset edildikten sonra www.alexa.com web sitesinden tekrar yüklenecektir. Bu işlem her ay mutlaka yapılacaktır.

Üyeler her web site ziyaretlerinde 0,02 TL kazanç elde ediyor. 100 Ziyaret 2 TL Kazanç sağlıyor. Üyenin toplam alacağı (kazanç) 100 TL olunca Para Click sistemi üyeye ödemesini banka havalesi ile yapıyor. Üyeler dilerlerse kendi alt üye gruplarını oluşturuyorlar ve alt gruplarındaki üyelerin tıklama kazançlarının %10’unu ayrıca kazanıyorlar.
:):) RİZE DEN SERKAN

5:47 ÖS  
Blogger Osmanli dedi...

Koxpcu

Güvercin

İslami Forum

Pvp Serverler

Koxp

Knight Online Hileleri

Pvp Server Tanıtımı


Metin2 Pvp Server Tanıtımı

1299 Pvp Koxp


Metin2 Pvp Hile Paylaşımı

1299 Pvp Hataları

4:20 ÖS  
Blogger Osmanli dedi...

Online HackSinema Burda

2:22 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana sayfa